Hlávná stránkaOznamy
Kalendár kultúrnych podujatí na rok 2018

Oznamujeme občanom, že rozhodnutia za komunálny odpad si treba vyzdvihnúť na obecnom úrade. Komunálny odpad je potrebné uhradiť do 28.2. 2018.
Úhradu môžete realizovať priamo v pokladni obecného úradu.

Kalendár vývozu komunálneho odpadu, papierov, plastov a bioodpadu z rodinných domov na rok 2018

Demografické údaje za rok 2017

Správne poplatky od 1.1.2018

Smolenické noviny 4. číslo - 2017 (PDF 8,7 MB)

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSD, na odstránenie a okliesnenie takýchto stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy...
Výzva
Udialo sa v obci
staršie príspevky a galérie nájdete v ÚVOD / Fotogalérie udalostí

I. Verejné zasadnutie OZ Smolenice
22.2. 2018 (štvrtok) o 18:00 hod.
v KD Smolenice
Program


Temné Kecy - Najdrsnejšia a nejpredávanejšia stand-up comedy show po celom Slovensku
9. február 2018
(piatok) o 19:00 hod. v KD Smolenice
Plagát


Obec Smolenice a Klaster Smolenice Vás pozývajú na malé Vianočné trhy
5. - 17.12. 2017, otvorenie trhov 15.12. o 17:00 (čaj od starostu)
PlagátInformácie

PORTÁL ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB
www.smolenice.esmao.sk


Trnavská vodárenská spoločnosť a Obec Smolenice z dôvodu absolútneho nedostatku pitnej vody v našej obci dôrazne žiada a vyzýva občanov, aby neplytvali pitnou vodou. ZAKAZUJE SA POUŽÍVAŤ pitnú vodu na polievanie, umývanie motorových vozidiel a napúšťanie bazénov. Zákaz platí až do odvolania.


Obnova verejného osvetlenia v obci Smolenice - zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie
Dokument

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016-2020 (PHSR TTSK) Príslušný orgán zverejnil záverečné stanovisko na webovom sídle MŽP SR
Odkaz

územný plan Záverečné stanovisko
Územný plán obce Smolenice - koncept
(9,6 MB)

územný plan

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu obce Smolenice a Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Smolenice


územný plan

Koncept nového Územného plánu Obce Smolenice

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán obce Smolenice


cesta Dokumenty súvisiace s cestou II/502 cez Smolenice
(PDF súbor 6,56 MB)
pdf fotmát

stop spalovna Prečo sa postaviť proti zámeru spaľovne
1. Blízskosť obytných zón. Investor presadzuje zámer umiestniť spaľovňu nebezpečných odpadov v blízkosti zastavanej zóny Smoleníc a Trstína. Prevládajúce vetry však rozšíria emisie aj smerom na Boleráz a mesto Trnava...
pdf fotmát
bližšie informácie nájdete na podstránke Spaľovňa