Hlávná stránkaOznamy

Prerušenie distribúcie elektriny
dňa 26.5. 2017 od 8:00 - 11:00 hod. na uliciach: Kukučínova, Lesná, SNP, Továrenská, Za bránou, Záhradnická, Štúrova
Čísla domov


Pozvánka na prezentáciu knihy Železnice v okolí Smoleníc a Dobrej Vody
28.5. 2017
(nedeľa) o 14:45 hod. v KD Smolenice
Plagát


Z organizačných dôvodov sa Disco retro show ruší (26.5. 2017), ale usporiadatelia
pre Vás majú náhradný program - samotný koncert skupiny DUO JAMAHA (90
min.). Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Smoleniciach. Tí
čo majú zakúpené vstupenky na Disco retro show ich môžu vrátiť alebo
vymeniť na Obecnom úrade v Smoleniciach. Ďakujeme za pochopenie.

JANPET partners: 0905 524 230

Plagát


Kalendár vývozu BIO odpadu z rodinných domov na rok 2017

Oznamujeme občanom, že od 25.4. 2017 sa budú po obci, konkrétne od začiatku Smolenickej Novej Vsi až po Zajačiu ulicu pohybovať pracovníci firmy CS Nitra, ktorá zabezpečuje rekonštrukciu II. etapy cesty cez Smolenice. Fyzická práca na rekonštrukcii začne dňa 2.5. 2017 – t.j. v utorok, kedy bude na danom úseku osadené dočasné dopravné značenie. Prosíme občanov o ústretovosť voči pracovníkom a taktiež o zhovievavosť a trpezlivosť počas obdobia rekonštrukcie.
S pozdravom Anton Chrvala, starosta obce


Mimoriadne vstupy na Smolenický zámok. KC SAV Smolenice oznamuje, že od 2.4. 2017 (vrátane) až do letných prázdnin bude zámok pre verejnosť otvorený každú nedeľu v čase od 13:00 do 17:00 hod. Sprevádza sa každú celú hodinu, cena vstupného deti, študenti a dôchodcovia 1 Euro, dospelí 2 Eura.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016-2020 (PHSR TTSK) Príslušný orgán zverejnil záverečné stanovisko na webovom sídle MŽP SR
Odkaz
Udialo sa v obci
staršie príspevky a galérie nájdete v ÚVOD / Fotogalérie udalostí

Májová kvapka krvi, 18. mája 2017 (štvrtok) 8:00 - 10:00 hod. v KD Smolenice
Červený kríž Smolenice a obec Smolenice si pre vás pripravili možnosť darovať krv a zachrániť život. Darovať môže každý od 18 do 60 rokov. Zároveň si môžete darovať krv sami sebe, napr. pred ťažkou operáciou.
Zároveň sa snažíme vždy poslať krv konkrétnym ľuďom z nášho okolia, ktorí to potrebujú. Preto, ak viete o niekom, kto potrebuje krv, napr. onkologický pacienti, ťažké nehody a pod., dajte nám o ňom vedieť.

Udalosť


Noc v Múzeu Molpír
20.5. 2017
(sobota) o 18:00-22:00 hod. v Múzeu Molpír v Smoleniciach
Plagát


Obec Smolenice Vás pozýva na oslavu Dňa matiek
14. mája 2017 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome v Smoleniciach

Plagát
Fotogaléria


VI. ročník gulášového festivalu GULÁŠ POD ZÁMKOM.
13. mája 2017 na lúke pri Kultúrnom dome v Smoleniciach

Plagát
Informácie

územný plan Záverečné stanovisko
Územný plán obce Smolenice - koncept
(9,6 MB)

územný plan

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu obce Smolenice a Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Smolenice


územný plan

Koncept nového Územného plánu Obce Smolenice

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán obce Smolenice


cesta Dokumenty súvisiace s cestou II/502 cez Smolenice
(PDF súbor 6,56 MB)
pdf fotmát

stop spalovna Prečo sa postaviť proti zámeru spaľovne
1. Blízskosť obytných zón. Investor presadzuje zámer umiestniť spaľovňu nebezpečných odpadov v blízkosti zastavanej zóny Smoleníc a Trstína. Prevládajúce vetry však rozšíria emisie aj smerom na Boleráz a mesto Trnava...
pdf fotmát
bližšie informácie nájdete na podstránke Spaľovňa