Obecný úrad Smolenice


Kontakty e-mail

Anton Chrvala starosta obce
starosta@smolenice.com
Radoslav Horník zástupca starostu
radoslav.hornik@smolenice.com
Ing. Peter Zamborský stavebný úrad
peter.zamborsky@smolenice.com
Ing. Anna Lošonská ekonomický úsek
anna.losonska@smolenice.com
Mgr. Darina Vrtochová ekonomický úsek
darina.vrtochova@smolenice.com
Mgr. Monika Anettová pokladňa, zástupkyňa matrikárky
  monika.anettova@smolenice.com
Mgr. Adriana Fričová matrika, evidencia obyv., pošt. agenda
  adriana.fricova@smolenice.com
Alena Hirnerová dane, poplatky, zberný dvor
  alena.hirnerova@smolenice.com
Úradné hodiny:
Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok 7:30 - 16:00
Streda 7:30 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 12:30
Kontakty Obecný úrad Smolenice

adresa: Obecný úrad Smolenice
  SNP 52
  919 04 Smolenice
  Slovensko
   
tel. č.: +421 33 5571 100
fax: +421 33 5571 133
   
e-mail: info@smolenice.com
  podatelna@smolenice.com
  matrika@smolenice.com
  starosta@smolenice.com
   
IČO: 312 983
DIČ: 2021175684
   
číslo účtu: 4224-212 / 0200
IBAN: SK6402000000000004224212
   
webmaster: webmaster@smolenice.com