Záruby


Záruby - Národná prírodná rezervácia (299,99 ha)

Od roku 1994 chránená vrcholová časť Malých Karpát s najvyšším vrchom pohoria Záruby (768 m), Čelom, Ostrým Kameňom a Veterlínom. Geologický podklad tvoria triasové vápence a dolomity. Reprezentatívna ukážka vegetačnej stupňovitosti a pestrosti vegetácie Malých Karpát. Bohatý výskyt vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov. V západnej hrebeňovej časti chráneného územia je zrúcanina stredovekého hradu Ostrý Kameň.


Pohľad od Bíňoviec na Smolenice, možnosť vidieť 4 sedemstovky: Veterlín 724m, Čelo 716m, Záruby 768 a Havranica 717m.


Záruby a Havrania skala - video

Záruby - fotogalériaMapa - trasy

- trasa Plavecký Peter po Brezinky a Plavecký Mikuláš po Smolenice
- trasa Brezinky, Ostrý Kameň, Záruby, Havranica, Havrania skala
- trasa Brezinky po Buková a Záruby po Majdán
- trasa Plavecký Mikuláš, Brezinky, Rázcestie nad Čert. Žľabom, Smolenický zámok