Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

SÚBOR
Dátum: 09.02.2022
Počet videní: 107
Číslo: OcÚ/OŽP/31/2022/SK/Zý                                             

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

 Navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,  v zastúpení BEWA,s.r.o., Ovocná 12, 917 08 Trnava, zastúpená Dag Balgavý, Andreja Kubinu 29, 917 01 Trnava  podala dňa 19.01.2022 na stavebný úrad návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu podľa § 58, zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel:

IBV Smolenice „Za bránou“ – II.etapa“ SO -06 Rozvod NN

Stavebné objekty:

Rozvod NN

na pozemkoch registra „C“, parc. č. 2474/2, 2474/37 a 2474/81, katastrálne územie Smolenice

na pozemkoch registra „E“, parc. č. 3268/3 a 3267/22,  katastrálne územie Smolenice                   

oznam verej vyhl Rozvod NN 10.02.2022 IBV Smolenice II etapa– kópia                                                                           

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
oznam verej vyhl Rozvod NN 10.02.2022 IBV Smolenice II etapa– kópia Veľkosť: 84.1 kB Formát: pdf Dátum: 9.10.2023