Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prebieha odpočet vodomerov

Dátum: 06.12.2023
Autor: Obec Smolenice
Počet videní: 655
2 min. čítania
Prebieha odpočet vodomerov

TAVOS, a.s. oznamuje, že v obci Smolenice prebieha realizácia odpočtov vodomerov jej zamestnancami.

Žiada preto svojich zákazníkov, aby pred uvedeným termínom odstránili všetky prekážky a predmety z poklopov a z vodomerných šácht, vyčerpali vodu zo šácht a umožnili bezpečný a voľný prístup k vodomeru.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu, odpočtár zanechá oznam (odpočtový lístok), na ktorom bude uvedené telefónne číslo odpočtára a odberateľ/producent si môže dohodnúť nový termín odpočtu.

Ak sa tak nestane v lehote do 5 dní odo dňa zanechania oznamu (odpočtového lístka) bude spotreba vody/produkcia odpadových vôd určená v zmysle všeobecných obchodných podmienok kvalifikovaným odhadom vo výške priemerného množstva dodanej vody a odvedených odpadových vôd za predchádzajúce fakturačné obdobie.

TAVOS upozorňujeme, že v prípade reklamácií bude možné tieto uznať len na základe preukázania skutočného stavu meradla (fotografiou).

Stav vodomeru je možné nahlásiť prostredníctvom:

  • klientského portálu
  • alebo cez nahlasovací formulár na webovej stránke tavos.sk

v termíne od 06.12.2023 do 31.12.2023.