Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kritika môže byť konštruktívna, no musí sa zakladať na reálnych faktoch

Dátum: 06.05.2024
Autor: Obec Smolenice
Počet videní: 1040
9 min. čítania
Kritika môže byť konštruktívna, no musí sa zakladať na reálnych faktoch

Vedenie Obce Smolenice víta debatu o otázkach týkajúcich sa fungovania, či aktivít obce a je otvorené aj prípadnej kritike. Tá by však mala byť konštruktívna a mala by vychádzať z tvrdení založených na reálnych faktoch.

Obec Smolenice má dostatok komunikačných kanálov - na svojej webovej stránke uvádza telefonické aj mailové kontakty, vedenie obce aj zamestnanci úradu sú občanom k dispozícii v úradných hodinách, prípadne vo vopred dohodnutých termínoch, na webovej stránke obce je možné pridávať podnety, kontakt je možný aj prostredníctvom facebookovej stránky obce a otázky je možné klásť aj na verejných zastupiteľstvách, či na zasadnutiach komisií.

Obec Smolenice samozrejme sleduje aj dianie na sociálnych sieťach, no vzhľadom na vyššie zmienené nemá v pláne odpovedať priamo na rôznych iných stránkach, či v skupinách.

 

Akcie a podujatia

Práve v jednej z takýchto skupín sme našli príspevok, v ktorom zaznelo viacero tvrdení, ktoré požiadavku na konštruktívnu kritiku založenú na reálnych faktoch nie práve dodržujú a preto sme sa rozhodli oficiálnou cestou uviesť veci na pravú mieru.

Keďže tvrdenie v štýle "Pomali v každej dedine, meste, takato akcia... a čo Smolenice zas nič?" sa objavuje pravidelne, odpoveď na ňu prinášame nižšie:

Novoročný starostovský punč, Detský maškarný ples, Veľké jarné upratovanie, Hop na Veľkú noc, pre nezáujem zrušené divadelné predstavenie Ťapákovci (ktoré bolo mimochodom vo viacerých iných mestách a obciach vypredané), divadelné predstavenie Pravda, či už uskutočnených alebo plánovaných 22 premietaní v Kine Zora, to je len niekoľko z tohtoročných akcií, ktoré obec organizovala alebo sa na nich podieľala.

V priebehu nasledujúcich týždňov a mesiacoch to budú podujatia ako 1. Smolenický Majáles, Pálffyho slávnosti vína, Cesta rozprávkovým lesom, Ukončenie školského roka, futbalové turnaje o pohár starostky, zumba v parku, Neštišské hody, Tradičný jarmok, Oslavy SNP, Koniec leta v Pálffyho parku, Smolenické hody atď.

A k tomu viacero ďalších akcií organizovaných miestnymi organizáciami, združeniami, či podnikateľmi, pri ktorých je obec pripravená podať pomocnú ruku, kvôli čomu pred niekoľkými týždňami s ich zástupcami sama iniciovala stretnutie a túto pomoc ponúkla.

Štatistiky a informácie o podujatiach organizovaných v roku 2023 sme vám priniesli aj v Smolenických novinách.

 

"Dve dediny" a máj

V súvislosti s tvrdením "Čo by sme chceli keď ani stavanie mája nemáme ako dedina, len v neštichu." snáď len toľko - Obec Smolenice sa začína pri neštišskom družstve a končí až domami pri železničnej stanici. Veríme, že v rámci jednej obce je vítané, ak sa všetky podujatia nekoncentrujú napríklad len v centre obce, ale je možné sa ich zúčastniť v jej rôznych častiach. A rovnako sme presvedčení, že napríklad spomínané stavanie mája naozaj nemá zmysel robiť na dvoch či troch miestach.

Mimochodom, v minulom roku sa máj staval aj v centre obce za účasti zhruba piatich "divákov", čo asi najlepšie svedčí o záujme a užitočnosti takto vynaložených prostriedkov.

 

Spolupráca a dotácie

Samostatnou témou sú tvrdenia k aktivitám OZ Neštišané. Aj tomuto združeniu bola v rámci už zmieňovaného stretnutia ponúknutá možnosť spolupráce s obcou: "akože prrr, máj v Neštichu sa staval čiste z iniciatívy OZ Neštišané aj pohostenie bolo len z prostriedkov OZ a z toho čo priniesli členovia a obyvatelia Nešticha. Starostka nie je našou členkou, nikdy nebola a predpokladám že ani nikdy nebude...

už mi to nedalo, čo mám už 7 rokov nonstop štikútku lebo len Neštich sa stále spomína. Fašiangy, karneval, stavanie mája, LETEČKOvý piknik, hodový sprievod, hodový futbal, Mikuláš sú akcie OZ Neštišané , len výnimočne s malou spoluúčasťou obce (napr. mikulášske balíčky). Hodovú zábavu prípadne oslavy SNP realizujú súkromní podnikatelia. Ešte podotknem, že všetko toto sa deje v rámci nášho voľného času, inými slovami povedané, aj sa zabavíme, ale aj tomu veľa obetujeme,“ uviedla jedna z členiek OZ Neštišané vo facebookovej skupine Smolenice: predaj, burza, výmena prebytkov...

 

Obec Smolenice každoročne poskytuje dotáciu rôznym organizáciám, či občianskym združeniam. V roku 2024 bola poskytnutá finančná dotácia celkovo 14 subjektom.

OZ Neštišané pre tento rok žiadalo finančné prostriedky na „zabezpečenie kultúrnych akcií: Karneval pre deti v KsD, Fašiangový sprievod, Pochovávanie basy, Oslavy 1. mája, Letečkový piknik, Hodový zápas na Neštišské hody, Hodový sprievod, Mikuláš. Návšteva kultúrneho podujatia, nákup krojov a krojových súčastí, údržba miestnej časti. Občerstvenie na členské schôdze.“

A od obce bola práve na tieto účely poskytnutá dotácia vo výške 2000 eur. Pritom len tri organizácie pracujúce niekoľkokrát týždenne s deťmi a miestna fara, ktorej bola poskytnutá dotácia na opravu strechy múzea, dostali vyššiu čiastku.

 

V súvislosti s tohtoročným stavaním mája a aj na plagáte akcie uvádzaným "všetko od OZ Neštišané", si dovolíme okrem spomenutej dotácie požadovanej od obce a poskytnutej obcou presne na tieto účely, spomenúť aj:

  • obec poskytla priestory - BEZODPLATNE (rovnako ako pri ďalších akciách organizovaných pod hlavičkou OZ Neštišané)

  • obec zabezpečila svojimi zamestnancami kosenie a úpravu areálu - BEZODPLATNE

  • obec poskytla svoje stoly a lavice a zabezpečila aj ich prevoz do miesta konania podujatia a následne aj odvoz - BEZODPLATNE

  • obec zabezpečila strom, jeho dovoz, jeho vyloženie aj prípravu na postavenie - BEZODPLATNE

  • obec informovala o podujatí prostredníctvom svojej webovej stránky, aplikácie, obecného rozhlasu aj informačnej tabule - BEZODPLATNE

 

OZ Neštišané ako príjemca dotácie je na základe zmluvy s obcou, ktorú jeho zástupca podpísal, navyše povinný zabezpečiť prezentáciu poskytovateľa a v priestoroch, v ktorých vykonáva svoju činnosť má umiestniť na viditeľnom mieste logo obce Smolenice, a to počas celej doby platnosti tejto zmluvy.

Napriek tomu, že to sa opakovane nedeje, a to ani pri ďalších v komentári spomínaných akciách (vrátane "malej spoluúčasti obce pri mikulášskych balíčkoch", ktorá má každý rok hodnotu niekoľkých stoviek eur, pri bezplatnom poskytovaní priestoru, ktorý by mohla obec v čase ich konania prenajímať za cenníkom stanovené nájomné, či využívaní časti budovy KSD ako skladových priestorov pre OZ bez akejkoľvek komunikácie v tejto veci), obec sa doteraz vždy snažila byť nápomocná a v prípade požiadaviek vyjsť organizátorovi v ústrety.

O to viac nás preto prekvapujú tieto verejné prezentované tvrdenia priamo jednej z členiek OZ Neštišané.

 

Fungujúcu spoluprácu medzi ľuďmi ochotnými venovať svoju energiu a čas v prospech obce a predovšetkým jej obyvateľov, medzi ktorých naďalej radíme aj členov OZ Neštišané, však považujeme za mimoriadne dôležitú.

Z tohto dôvodu pozývame aj touto cestou všetkých členov tohto združenia na osobné stretnutie, aby organizovanie podujatí pre ľudí nebolo prostriedkom na šírenie zavádzajúcich informácií, či prezentovanie nejakých antipatií, ale naopak bolo prostriedkom na vzájomnú spoluprácu a vzájomný rešpekt, z ktorých budú profitovať všetci obyvatelia obce Smolenice.