Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

VZN 97/2023 o určovaní názvov ulíc a verejných priestranstiev na území obce Smolenice
SÚBOR

VZN 97/2023 o určovaní názvov ulíc a verejných priestranstiev...

16.11.2023
Všeobecne záväzné nariadenie 97/2023 o určovaní názvov ulíc a...
Pozvánka na VIII. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice

Pozvánka na VIII. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva...

13.11.2023
Vážení spoluobčania, dovoľte nám pozvať vás na VIII. verejné zasadnutie...
Návrh VZN o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Smolenice

Návrh VZN o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Smolenice

01.11.2023
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 98/2023 o nakladaní s...
Návrh VZN o nakladaní so služobnými školskými bytmi v obci Smolenice

Návrh VZN o nakladaní so služobnými školskými bytmi v obci...

31.10.2023
Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorého účelom je stanovenie...
Návrh VZN  o určovaní názvov ulíc a verejných priestranstiev na území obce Smolenice

Návrh VZN o určovaní názvov ulíc a verejných priestranstiev...

31.10.2023
Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorého predmetom je stanoviť...
Voľby do Národnej rady SR 2023 – výsledky
SÚBOR

Voľby do Národnej rady SR 2023 – výsledky

01.10.2023
Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v sobotu 30. septembra 2023.
Pozvánka na VII. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice
SÚBOR

Pozvánka na VII. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva...

08.09.2023
Vážení spoluobčania, dovoľte nám pozvať vás na VII. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice, ktoré...
OZNÁMENIE o nastúpení náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach

OZNÁMENIE o nastúpení náhradníka za poslanca Obecného...

13.07.2023
V zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkony volebného práva a o zmene a doplnení niektorých...
Plán kontrol Hlavného kontrolóra na 2. polrok 2023
SÚBOR

Plán kontrol Hlavného kontrolóra na 2. polrok 2023

12.06.2023
Návrh Plánu kontrol 2. polrok 2023 (zverejnený 12.6.2023)
Zverejnenie zámeru predať majetok obce spôsobom hodným osobitného zreteľa
SÚBOR

Zverejnenie zámeru predať majetok obce spôsobom hodným...

12.06.2023
Zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnený 12.6.2023)
Záverečný účet obce za rok 2022
SÚBOR

Záverečný účet obce za rok 2022

12.06.2023
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2022 a prílohy (zverejnený 12.6.2023) 
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023
SÚBOR

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

12.06.2023
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9.6.2023 rozhodnutím č. 204/2023 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej...
ZÁVEREČNÉ  STANOVISKO z posúdenia strategického dokumentu SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja – zverejnenie
SÚBOR

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO z posúdenia strategického dokumentu...

08.06.2023
Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o...
Obchodná verejná súťaž o nájom nebytového priestoru na prevádzkovanie verejnej lekárne – VÝSLEDOK z vyhodnotenia OVS
SÚBOR

Obchodná verejná súťaž o nájom nebytového priestoru na...

28.05.2023
Cenová ponuka Pavol Brázdovič Oznámenie výsledku OVS Lekáreň CIZS Zápisnica o vyhodnotení ponúk Lekáreň CIZS...
Obchodná verejná súťaž o prenájom nebytových priestorov  – VÝSLEDOK z vyhodnotenia OVS
SÚBOR

Obchodná verejná súťaž o prenájom nebytových priestorov...

24.05.2023
Cenová ponuka_Alena Eštoková – Rial Studio Cenová ponuka_DORMANE Cenová ponuka_Soňa Krátka-Salón Sonja...
Obchodná verejná súťaž o prenájom nebytových priestorov
SÚBOR

Obchodná verejná súťaž o prenájom nebytových priestorov

02.05.2023
Obec Smolenicevyhlasuje obchodnú verejná súťažv zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v...
Pozvánka na V. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice
SÚBOR

Pozvánka na V. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce...

24.04.2023
Vážení spoluobčania, dovoľte nám pozvať vás na V. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice, ktoré sa...
Obchodná verejná súťaž o nájom nebytového priestoru na prevádzkovanie verejnej lekárne.
SÚBOR

Obchodná verejná súťaž o nájom nebytového priestoru na...

18.04.2023
Obec Smolenice vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí...
Pozvánka na IV. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice
SÚBOR

Pozvánka na IV. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva...

14.04.2023
Vážení spoluobčania, dovoľte nám pozvať vás na IV. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice, ktoré...
Stratégia rozvoja školstva na území TTSK na roky 2023 – 2027
SÚBOR

Stratégia rozvoja školstva na území TTSK na roky 2023 –...

31.03.2023
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu – Stratégia rozvoja školstva na území TTSKna roky 2023 –...