Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Obchodná verejná súťaž o prenájom nebytových priestorov
SÚBOR

Obchodná verejná súťaž o prenájom nebytových priestorov

02.05.2023
Obec Smolenicevyhlasuje obchodnú verejná súťažv zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v...
Pozvánka na V. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice
SÚBOR

Pozvánka na V. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce...

24.04.2023
Vážení spoluobčania, dovoľte nám pozvať vás na V. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice, ktoré sa...
Obchodná verejná súťaž o nájom nebytového priestoru na prevádzkovanie verejnej lekárne.
SÚBOR

Obchodná verejná súťaž o nájom nebytového priestoru na...

18.04.2023
Obec Smolenice vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí...
Pozvánka na IV. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice
SÚBOR

Pozvánka na IV. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva...

14.04.2023
Vážení spoluobčania, dovoľte nám pozvať vás na IV. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice, ktoré...
Stratégia rozvoja školstva na území TTSK na roky 2023 – 2027
SÚBOR

Stratégia rozvoja školstva na území TTSK na roky 2023 –...

31.03.2023
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu – Stratégia rozvoja školstva na území TTSKna roky 2023 –...
Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023 – 2027 – zaslanie záverečného stanoviska
SÚBOR

Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023...

30.03.2023
VÝZVA na vykonanie deratizácie
SÚBOR

VÝZVA na vykonanie deratizácie

27.03.2023
V Ý Z V A Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm....
Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK  na roky 2023 – 2027
SÚBOR

Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023...

08.03.2023
Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSKna roky 2023 – 2027
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030“
SÚBOR

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského...

08.03.2023
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030“
Správa o hodnotení strategického dokumentu SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK
SÚBOR

Správa o hodnotení strategického dokumentu SMART stratégia...

28.02.2023
Správa o hodnotení strategického dokumentu SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja –...
Návrh VZN č 94/2023 k určovaniu obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov
SÚBOR

Návrh VZN č 94/2023 k určovaniu obvyklého nájomného za...

19.02.2023
Návrh VZN č 94/2023 k určovaniu obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Smolenice...
Návrh VZN č 93/2023 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom
SÚBOR

Návrh VZN č 93/2023 k Zásadám hospodárenia a nakladania s...

19.02.2023
Návrh VZN č 93/2023 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Smolenice a majetkom v štátnom...
Správa o hodnotení strategického dokumentu Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023 – 2027 –  zverejnenie
SÚBOR

Správa o hodnotení strategického dokumentu Stratégia rozvoja...

19.01.2023
Správa o hodnotení strategického dokumentu Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023 –...
Slovenská inšpekcia životného prostredia – zverejnenie rozhodnutia CHEMOLAK a.s.
SÚBOR

Slovenská inšpekcia životného prostredia – zverejnenie...

19.12.2022
Slovenská inšpekcia životného prostredia – zverejnenie právoplatného rozhodnutia CHEMOLAK a.s. integrované...
Zmluva o financovaní SMŠ Lienka
SÚBOR

Zmluva o financovaní SMŠ Lienka

13.12.2022
Návrh Zmluvy o financovaní
Návrh rozpočtu 2023 – 2025
SÚBOR

Návrh rozpočtu 2023 – 2025

29.11.2022
Návrh rozpočtu 2023 – 2025 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023
SÚBOR

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023

29.11.2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023 
Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
SÚBOR

Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného...

14.07.2022
Oznam predaj DHOZ Rockville
VZN  č. 90/2022
SÚBOR

VZN č. 90/2022

11.07.2022
VZN č. 90/2022, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 49/2013 o službách poskytovaných obcou...
VZN č. 85/2021
SÚBOR

VZN č. 85/2021

21.06.2021
VZN č. 85/2021 o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách, odstavných plochách a verejných...