Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Záverečný účet 2020
SÚBOR

Záverečný účet 2020

28.05.2021
Záverečný účet obce Smolenice za rok 2020  Príloha č.1 – Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca...
Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce
SÚBOR

Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce

19.04.2021
Oznam prenájom DHOZ TAVOS zdroj vody
NÁVRH VZN č. 81/2020
SÚBOR

NÁVRH VZN č. 81/2020

07.02.2021
NÁVRH VZN, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 81/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa...
Zámer predať nehnuteľný majetok obce
SÚBOR

Zámer predať nehnuteľný majetok obce

07.02.2021
Oznam_predajDHOZ_manzPobjecki 
Zámer predať nehnuteľný majetok obce
SÚBOR

Zámer predať nehnuteľný majetok obce

04.02.2021
Oznam predaj DHOZ Radocha
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
SÚBOR

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné...

29.11.2020
Návrh VZN poplatky KO 2021
Návrh rozpočtu 2021 – 2023
SÚBOR

Návrh rozpočtu 2021 – 2023

29.11.2020
NAVRH ROZPOČET 2021 – 2023.2
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA PRVÝ POLROK 2021
SÚBOR

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA PRVÝ...

09.11.2020
PLAN CINNOSTI HK 1 2021
Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
SÚBOR

Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného...

23.10.2020
Oznam_predajDHOZ_Indriskova 2
Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
SÚBOR

Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného...

23.10.2020
Oznam_prenajomDHOZ_SMSLienka_2020_2021
Zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
SÚBOR

Zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného...

23.10.2020
Oznam_zamena DOHZ_zamena Bohacek
Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska
SÚBOR

Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska

28.09.2020
Oznámenie zámeru vyhlásenia chráneného územia – lokality Veterlín v rámci PR Pralesy Slovenska
Hodnotenie plnenia programov obce
SÚBOR

Hodnotenie plnenia programov obce

28.07.2020
Návrh Záverečný účet obce za rok 2019-vyvesený
Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení 6.-9. ročníka základnej školy (ZŠ) v Smoleniciach
SÚBOR

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení 6.-9. ročníka základnej...

17.06.2020
Rozhodnutie 
Oznam o predaji majetku z DHOZ
SÚBOR

Oznam o predaji majetku z DHOZ

03.06.2020
Obec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve...
Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy (MŠ) a základnej školy (ZŠ)
SÚBOR

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy (MŠ) a...

26.05.2020
Obec Smolenice ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou ROZHODLA od 1. júna 2020 otvoriť materskú školu pre...
Plán udržateľnej mobility TTSK
SÚBOR

Plán udržateľnej mobility TTSK

18.05.2020
Plán udržateľnej mobility TTSK – predloženie Správy o hodnotení strategického dokumentu – výzva na...
Obec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
SÚBOR

Obec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok obce...

20.04.2020
Oznam predaj DHOZ 
Verejná vyhláška – rozhodnutie Jozef a Peter Kováč
SÚBOR

Verejná vyhláška – rozhodnutie Jozef a Peter Kováč

13.02.2020
Dokument 
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby
SÚBOR

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby

06.02.2020
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania Navrhovateľ:...