Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
SÚBOR

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné...

29.11.2020
Návrh VZN poplatky KO 2021
Návrh rozpočtu 2021 – 2023
SÚBOR

Návrh rozpočtu 2021 – 2023

29.11.2020
NAVRH ROZPOČET 2021 – 2023.2
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA PRVÝ POLROK 2021
SÚBOR

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA PRVÝ...

09.11.2020
PLAN CINNOSTI HK 1 2021
Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
SÚBOR

Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného...

23.10.2020
Oznam_predajDHOZ_Indriskova 2
Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
SÚBOR

Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného...

23.10.2020
Oznam_prenajomDHOZ_SMSLienka_2020_2021
Zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
SÚBOR

Zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného...

23.10.2020
Oznam_zamena DOHZ_zamena Bohacek
Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska
SÚBOR

Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska

28.09.2020
Oznámenie zámeru vyhlásenia chráneného územia – lokality Veterlín v rámci PR Pralesy Slovenska
Hodnotenie plnenia programov obce
SÚBOR

Hodnotenie plnenia programov obce

28.07.2020
Návrh Záverečný účet obce za rok 2019-vyvesený
Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení 6.-9. ročníka základnej školy (ZŠ) v Smoleniciach
SÚBOR

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení 6.-9. ročníka základnej...

17.06.2020
Rozhodnutie 
Oznam o predaji majetku z DHOZ
SÚBOR

Oznam o predaji majetku z DHOZ

03.06.2020
Obec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve...
Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy (MŠ) a základnej školy (ZŠ)
SÚBOR

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy (MŠ) a...

26.05.2020
Obec Smolenice ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou ROZHODLA od 1. júna 2020 otvoriť materskú školu pre...
Plán udržateľnej mobility TTSK
SÚBOR

Plán udržateľnej mobility TTSK

18.05.2020
Plán udržateľnej mobility TTSK – predloženie Správy o hodnotení strategického dokumentu – výzva na...
Obec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
SÚBOR

Obec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok obce...

20.04.2020
Oznam predaj DHOZ 
Verejná vyhláška – rozhodnutie Jozef a Peter Kováč
SÚBOR

Verejná vyhláška – rozhodnutie Jozef a Peter Kováč

13.02.2020
Dokument 
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby
SÚBOR

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby

06.02.2020
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania Navrhovateľ:...
Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020
SÚBOR

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020

04.12.2019
Návrh plánu 1 2020 HK
NAVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE SMOLENICE NA ROKY 2020 – 2022
SÚBOR

NAVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE SMOLENICE NA ROKY 2020...

04.12.2019
NÁVRH ROZPOČTU
Návrhy VZN
SÚBOR

Návrhy VZN

26.11.2019
Návrh VZN daň 2020 o dani z nehnuteľnosti ktorým sa ruší VZN č. 73/2018 o dani z nehnuteľnosti
Žiadosť o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia
SÚBOR

Žiadosť o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo...

22.10.2019
CHEMOLAK a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice – zmena integrovaného povolenia pre prevádzku „Nová varňa živíc“.
Predloženie odvolania voči rozhodnutiu č. OU-TT-OSZP3-2019/000972/ŠVS/St a upovedomenie účastníka konania o predložení odvolania – verejná vyhláška
SÚBOR

Predloženie odvolania voči rozhodnutiu č....

20.09.2019
Oznámenie