Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020
SÚBOR

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020

04.12.2019
Návrh plánu 1 2020 HK
NAVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE SMOLENICE NA ROKY 2020 – 2022
SÚBOR

NAVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE SMOLENICE NA ROKY 2020...

04.12.2019
NÁVRH ROZPOČTU
Návrhy VZN
SÚBOR

Návrhy VZN

26.11.2019
Návrh VZN daň 2020 o dani z nehnuteľnosti ktorým sa ruší VZN č. 73/2018 o dani z nehnuteľnosti
Žiadosť o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia
SÚBOR

Žiadosť o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo...

22.10.2019
CHEMOLAK a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice – zmena integrovaného povolenia pre prevádzku „Nová varňa živíc“.
Predloženie odvolania voči rozhodnutiu č. OU-TT-OSZP3-2019/000972/ŠVS/St a upovedomenie účastníka konania o predložení odvolania – verejná vyhláška
SÚBOR

Predloženie odvolania voči rozhodnutiu č....

20.09.2019
Oznámenie
Rozhodnutie: Chemolak a.s.
SÚBOR

Rozhodnutie: Chemolak a.s.

21.08.2019
Nová varňa živíc
Zámer prenajať nehnuteľný majetok záujemcovi o prenájom Súkromná materská škola Lienka Smolenice
SÚBOR

Zámer prenajať nehnuteľný majetok záujemcovi o prenájom...

14.08.2019
Oznam_prenajomDHOZ_SMSLienka_2019-2020-2
Predĺženie lehoty Lesný celok Majdán 2019-2028
SÚBOR

Predĺženie lehoty Lesný celok Majdán 2019-2028

12.08.2019
verejná vyhláška OÚ predĺženie lehoty Lesný celok Majdán 2019-2028
Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
SÚBOR

Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného...

09.08.2019
Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa záujemcovi o prenájom...
Oznámenie o začatí územného konania o umienstnenie stavby verejnou vyhláškou KALDO -INVEST
SÚBOR

Oznámenie o začatí územného konania o umienstnenie stavby...

08.08.2019
Oznámenie o začatí územného konania
Oznámenie o začatí konania Stanislav Bednár – Mobilné drviace zariadenie
SÚBOR

Oznámenie o začatí konania Stanislav Bednár – Mobilné...

07.08.2019
Do zámeru navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť počas stránkových hodín na Obecnom úrade v kancelárii stavebného...
Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie rokov 2019-2028
SÚBOR

Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný...

05.08.2019
Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie rokov 2019-2028
Návrh VZN
SÚBOR

Návrh VZN

05.08.2019
Návrh VZN o určení : A) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, B) výšky mesačného...
Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Smutná II – CHEMOLAK a.s. Smolenice
SÚBOR

Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Smutná II –...

23.07.2019
Rozhodnutie Slovenská inšpekcia ŽP
Oznámenia o zmene strategického dokumentu
SÚBOR

Oznámenia o zmene strategického dokumentu

16.07.2019
Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja na roky 2014 – 2020
Schválenie záverečného účtu obce Smolenice za rok 2018 
SÚBOR

Schválenie záverečného účtu obce Smolenice za rok 2018 

11.07.2019
Záverečný účet obce Smolenice za rok 2018 
Návrh VZN o miestnych daniach
SÚBOR

Návrh VZN o miestnych daniach

10.06.2019
Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 21/2008 o...
Návrh záverečného účtu 2018
SÚBOR

Návrh záverečného účtu 2018

07.06.2019
Príloha č.1 – Rozpočet a plnenenie – Príjmy 2018 Príloha č.2 – Rozpočet a plnenenie –...
Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019
SÚBOR

Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019

03.06.2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti
Návrh plánu kontrolnej činnosti  na prvý polrok 2019
SÚBOR

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019

15.05.2019
Návrh plánu 1 2019-2