Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Demografické údaje za rok 2022

Demografické údaje Obec Smolenice za rok 2022

Počet obyvateľov s trvalým pobytom k 31. 12. 2022:
  3236
z toho občanov (nad 15 rokov): 
  2724
deti (do 15 rokov):
  512
Priemerný vek:
  41,8 roka

Prehľad obyvateľstva podľa veku a pohlavia k 31.12. 2022

Deti: (do 15 rokov)

dievčatá:
  261
chlapci:
  251
Spolu:
  512

Mládež: (od 15 rokov do 18 rokov)

dievčatá:
  49
chlapci:
  36
Spolu:
  85

Dospelí:

ženy:
  1350
muži:
  1289
Spolu:
  2639

z toho občania nad 60 rokov:

ženy:
  463
muži:
  336
Spolu:   799

Najstarší občan 92 rokov
Najstaršia občianka 97 rokov

 

Zmeny v stave obyvateľstva za obdobie od 1.1. 2022 do 31.12. 2022

Prihlásených:
  73 – z toho 23 detí
Odhlásených:
  41 občanov – z toho 8 detí
Narodených:
  28 detí – z toho 9 chlapcov a 19 dievčat
Zomrelých:
  36 občanov – z toho 18 mužov a 18 žien

Celkový prírastok za rok 2022: +24 občanov

Uzavreté manželstvá za rok 2022

Celkový počet sobášov za rok 2022:
  27 sobášov
občianske:
  23 sobášov
cirkevné:
  4 sobášov
z celkového počtu občania Smoleníc:
  8 sobášov

 

Spracovala dňa 18.2. 2023 Mgr. Adriana Fričová
matrikárka a pracovníčka Ohlasovne pobytu Obce Smolenice