Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2023
SÚBOR

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2023

26.02.2024
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2023.
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie 07.2023 - 12.2023
SÚBOR

Správa o výsledkoch kontroly za obdobie 07.2023 - 12.2023

26.02.2024
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie 07.2023 - 12.2023.
Návrh Dodatku č.1 k VZN č.93/2023
SÚBOR

Návrh Dodatku č.1 k VZN č.93/2023

26.02.2024
Návrh Dodatku č.1 k VZN č.93/2023: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Smolenice a...
Návrh Dodatku č.1 k VZN č.92/2022
SÚBOR

Návrh Dodatku č.1 k VZN č.92/2022

26.02.2024
Návrh Dodatku č.1 k VZN č.92/2022, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov...
Zámer prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku
SÚBOR

Zámer prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku

26.02.2024
Zámer prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce...
Oznámenie o zámere vyhlásiť verejnosti voľne prístupnú jaskyňu Mníchova diera 1
SÚBOR

Oznámenie o zámere vyhlásiť verejnosti voľne prístupnú jaskyňu...

06.02.2024
Oznámenie o zámere vyhlásiť verejnosti voľne prístupnú jaskyňu Mníchova...
Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia - prevádzka skládka odpadov Smutná II
SÚBOR

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia - prevádzka skládka...

30.01.2024
Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia - prevádzka skládka odpadov Smutná II.
Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa SMŠ Lienka
SÚBOR

Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a...

15.12.2023
Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa SMŠ...
VZN č. 102/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
SÚBOR

VZN č. 102/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a...

15.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie č. 102/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a...
VZN č. 101/2023 o dani z nehnuteľnosti
SÚBOR

VZN č. 101/2023 o dani z nehnuteľnosti

15.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie č. 101/2023 o dani z nehnuteľnosti.
VZN č. 100/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce
SÚBOR

VZN č. 100/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce

15.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie č. 100/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na...
Pozvánka na IX. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice

Pozvánka na IX. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva...

10.12.2023
Vážení spoluobčania, dovoľte nám pozvať vás na IX. verejné zasadnutie...
Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024
SÚBOR

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024

30.11.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024.
Návrh programového rozpočtu Obce Smolenice na roky 2024 -2026
SÚBOR

Návrh programového rozpočtu Obce Smolenice na roky 2024 -2026

30.11.2023
Dôvodová správa k Návrhu Programového rozpočtu Obce Smolenice na roky 2024–2026.
Návrh VZN č. 102/2023 o miestnom poplatku za odpady na území obce
SÚBOR

Návrh VZN č. 102/2023 o miestnom poplatku za odpady na území obce

30.11.2023
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 102/2023 o miestnom poplatku za...
Návrh VZN č. 101/2023 o dani z nehnuteľnosti
SÚBOR

Návrh VZN č. 101/2023 o dani z nehnuteľnosti

30.11.2023
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 101/2023o dani z nehnuteľnosti.
Návrh VZN č. 100/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce
SÚBOR

Návrh VZN č. 100/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce

30.11.2023
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 100/2023o miestnom poplatku za rozvoj na...
Oznámenie o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja
SÚBOR

Oznámenie o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na...

21.11.2023
Oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na...
VZN 99/2023 o nakladaní so služobnými školskými bytmi v obci Smolenice
SÚBOR

VZN 99/2023 o nakladaní so služobnými školskými bytmi v obci...

16.11.2023
Všeobecne záväzné nariadenie 99/2023 o nakladaní so služobnými...
VZN 98/2023 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Smolenice
SÚBOR

VZN 98/2023 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Smolenice

16.11.2023
Všeobecne záväzné nariadenie 98/2023 o nakladaní s nájomnými bytmi v...