Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Obec Smolenice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Smolenice na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Pri zadávaní zákaziek postupuje obec Smolenice v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

V zmysle ustanovení Zákona sú:

1. – zákazky nadlimitné,
2. – zákazky podlimitné,
3. – zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky, pričom finančné limity sú definované v § 4 Zákona.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Oficiálny názov: Obec Smolenice
Adresa: Obecný úrad Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice
   
IČO: 00312983
DIČ: 2021175684
   
Banka: VÚB, a.s.
Účet: SK6402000000000004224212
   
Telefón: 033 5571100
Fax: 033 5571133
E-mail: info@smolenice.com
Web: www.smolenice.com

Dňa 27.02. 2014 Úrad pre verejné obstarávanie spustil do prevádzky elektronické úložisko. Verejný obstarávateľ – Obec Smolenice je povinný podľa č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazky v zmysle citovaného zákona zverejňovať v Profile verejného obstarávateľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:
www.uvo.gov.sk