Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľby prezidenta SR 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania:

na sobotu 23. marca 2024 v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024 v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.

 

Volebné okrsky v Obci Smolenice budú tri:

Okrsok č. 1 – KD Smolenice – veľká sála, ul. SNP 87, Smolenice
(ulice: Cintorínska, Komenského, Krátka, Lesná, Obec Smolenice, Pivovarská, Pod Molpírom, SNP, Továrenská, Za bránou, Zajačia, Zalázne, Záhradnícka, Zámocká, Železničná)

Okrsok č. 2 – KD Smolenice – sobášna sieň, ul. SNP 87, Smolenice
(ulice: Bernolákova, Budovateľská, Hollého, Hviezdoslavova, Kukučínova, Sládkovičova, Štúrova, Trnavská)

Okrsok č. 3 – KSD Smolenice-časť Smolenická Nová Ves, ul. Obrancov mieru 86, Smolenice
(ulice: Jahodnícka, Kpt. Nálepku, Na lúkach, Obrancov mieru, Štefana Baniča)

 

Delegovanie do okrskových volebných komisií

Elektronická mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií: 

smolenice@smolenice.com

alebo osobne prípadne poštou na adresu:

Ocú Smolenice, SNP 92, 919 04 Smolenice

 

Hlasovací preukaz

Ak volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb sa nemôže zúčastniť volieb vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne, najskôr však 45 dní pred termínom konania volieb, t. j. od 7. februára 2024. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, aj v tom, v ktorom bol volič zapísaný v zozname voličov pred vydaním hlasovacieho preukazu.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  •  osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr do 22. marca 2024) v úradných hodinách. Obec  vydá hlasovací preukaz bezodkladne; pre druhé kolo volieb najneskôr do 5. apríla 2024.
  •  v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr do 4. marca 2024); pre druhé kolo volieb najneskôr do 14. marca 2024.
  •  elektronicky (e-mailom) vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo - v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr do 4. marca 2024); pre druhé kolo volieb najneskôr do 14. marca 2024.
  •  prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr do 22. marca 2024) pre druhé kolo volieb najneskôr do 5. apríla 2024.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedieže hlasovací preukaz prevezme iná osobamusí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, súpisné a orientačné číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Žiadateľovi bude hlasovací preukaz doručený na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk“.

Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu mesto voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Prezidenta Slovenskej republiky nie je možné voliť zo zahraničia, teda prostredníctvom „Voľby poštou“, tak ako to umožňuje legislatíva v prípade volieb do Národnej rady SR. Prezidenta občania volia iba na území Slovenskej republiky.

Adresa na prijímanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

Obecný  úrad Smolenice
Ohlasovňa pobytu
SNP 52
91904  Smolenice
e-mail: smolenice@smolenice.com
tel. kontakt: 033/5571 100

Úradné hodiny na Ohlasovni pobytu:

Pondelok: 8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 16.00 hod.
Utorok:      nestránkový deň
Streda:      8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 17.00 hod.
Štvrtok:     8.00 – 12.00 hod.
Piatok:       8.00 – 12.00 hod.

 

Ďalšie informácie nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadost o vydanie hlasovacieho preukazu - voľby prezidenta 2024 Veľkosť: 16.3 kB Formát: docx Dátum: 5.2.2024