Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľby do NR SR 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9.6.2023 rozhodnutím č. 204/2023 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 30. septembra 2023.

 

PRÁVO VOLIŤ

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

SPÔSOB VOĽBY

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
– vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča), alebo
– v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz).

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Žiadosť o zaslanie hlasovacieho preukazu

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
– nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
– má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov. (Voľba poštou)

Podľa novej právnej úpravy je začiatok vydávania hlasovacích preukazov viazaný na 45. deň predo dňom konania volieb (tzn. na 16. august 2023). To znamená, že ak aj obce dostanú v najbližších dňoch tlačivá hlasovacích preukazov, začať vydávať hlasovacie preukazy voličom môžu až od 16. augusta 2023.

 

VOLEBNÉ OKRSKY A VOLEBNÉ MIESTNOSTI

Voľby do NR SR 2023 – okrsky a miestnosti

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – v slovenskom jazyku (PDF, 229 kB) 

Informácia pre voliča (T/103) – v slovenskom jazyku (PDF, 131 kB)

Informácie v iných jazykoch nájdete tu.

 

DELEGOVANIE ČLENA A NÁHRADNÍKA OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Politické strany alebo koalície, ktoré môžu delegovať členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023, tak môžu urobiť oznámením elektronickou formou, poštou alebo osobne.

Oznámenie je možné doručiť najneskôr do 21. augusta 2023 24:00 a to buď
– v elektronickej forme /ako sken dokumentu/ na e-mailovú adresu:
smolenice@smolenice.com

a l e b o

– v písomnej forme poštou, resp. osobne na adrese:
Obec Smolenice
Ing. Svetlana Petrovičová, starostka obce
SNP 52
919 04 Smolenice

Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené príjemcovi. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Informácia na delegovanie členov do OVK VOĽBY NR SR 2023

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA CELKOVO

Výsledky hlasovania – Slovenská republika

Percentuálna účasť celkovo: 68,1 %

VÝSLEDKY HLASOVANIA V OBCI SMOLENICE

Výsledky hlasovania – Smolenice (volebný okrsok č. 1) 
Výsledky hlasovania – Smolenice (volebný okrsok č. 2) 
Výsledky hlasovania – Smolenice (volebný okrsok č. 3) 

Percentuálna účasť v Obci Smolenice: 76,05 %