Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prenájom KD a KSD

Prenájom KD Smolenice (SNP 87)

KD-Smolenice

 
Veľká sála/kinosála
Veľká sála/kinosála
Sobášna miestnosť
Internetka
 
Eur/deň
Eur/hodina
Eur/hodina
Eur/hodina
Právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ
400
40
10
10
Predajcovia (streda od 9:00-17:00)
 
30
 
 
Fyzická osoba (bez trvalého pobytu v obci)
300
30
7
7
Fyzická osoba (trvalý pobyt v obci)
150
15
5
5
Smútočné posedenie – kar
100
 
 
 
Športové aktivity s výberom vstupného
 
10
 
 

Pri organizovaní tanečnej zábavy sa platí vopred + záloha 200 Eur vratná po riadnom odovzdaní priestoru bez poškodenia.

Doplnkové služby k prenájmu sály KD

 
Eur/podujatie
Prenájom základného ozvučenia
30
Prenájom rozšíreného ozvučenia
100
Prenájom svetelného parku na pódiu
80
Prenájom projektora bez obsluhy
20
Prenájom kinoprojektora s obsluhou
100

Poplatok za prenájom priestorov v Kultúrnom dome sa neúčtujú spoločenským organizáciám sídliacim v obci v súvislosti s organizáciou verejných podujatí za účelom rozvoja kultúry, športu a záujmovej činnosti občanov obce. Od poplatku sú oslobodené školy a školské zariadenia so sídlom v obci Smolenice, spoločenské organizácie pôsobiace v obci pri príležitosti organizovania výročných schôdzí, osvetových prednášok a charitatívnych podujatí.
Od poplatku sú oslobodené všetky podujatia organizované Obcou Smolenice.
Od poplatku sú oslobodené predvolebné zhromaždenia pre miestne komunálne voľby.
Od poplatku môžu byť v odôvodnených prípadoch oslobodené podujatia na základe rozhodnutia starostu obce, alebo obecného zastupiteľstva.


 

Prenájom KSD Smolenická Nová Ves (Obrancov mieru 86):

KSD-Nestich

 
KSD veľká sála
KSD veľká sála
Kuchyňa
Vybavenie (taniere…)
 
Eur/deň
Eur/hod.
Eur/deň
Eur/deň
Právnická osoba, fyzická osoba –podnikateľ
250
30
100
50
Fyzická osoba (bez trvalého pobytu v obci)
150
25
100
50
Fyzická osoba (trvalý pobyt v obci)
100
20
100
50
Smútočné posedenie – kar
80
 
30
25
Športové aktivity s výberom vstupného
 
10
 
 
Prenájom kuchyne bez použitia sály
 
 
150
 

Pri organizovaní tanečnej zábavy sa platí vopred + záloha 200 Eur vratná po riadnom odovzdaní priestoru bez poškodenia.

Víkend (piatok od 16:00 do pondelka 12:00)
KSD veľká sála
Kuchyňa
Vybavenie (taniere…)
 
Eur/víkend
Eur/víkend
Eur/víkend
Prenájom rozšíreného ozvučenia
300
100
50
Prenájom svetelného parku na pódiu
200
100
0

Priestory kuchyne môžu byť využívané len vyškolenými osobami.

Doplnkové služby k prenájmu sály KSD

 
Eur/podujatie
Prenájom základného ozvučenia
30
Prenájom projektora bez obsluhy
20

 


 

Poplatok za prenájom priestorov v Kultúrno spoločenskom dome sa neúčtujú spoločenským organizáciám sídliacim v obci v súvislosti s organizáciou verejných podujatí za účelom rozvoja kultúry, športu a záujmovej činnosti občanov obce. Od poplatku sú oslobodené školy a školské zariadenia so sídlom v obci Smolenice, spoločenské organizácie pôsobiace v obci pri príležitosti organizovania výročných schôdzí, osvetových prednášok a charitatívnych podujatí.
Od poplatku sú oslobodené všetky podujatia organizované Obcou Smolenice.
Od poplatku môžu byť v odôvodnených prípadoch oslobodené podujatia na základe rozhodnutia starostu obce, alebo obecného zastupiteľstva.

 


Sadzobník iných poplatkov Obec Smolenice

Sadzobník iných poplatkov Obec Smolenice platný od 1.7.2022
Schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2022
Poplatníkom je právnická, alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovanie, alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný. Poplatky sa platia prevodom na účet obce, poštovou poukážkou, bezhotovostným terminálom na Obecnom úrade, alebo v hotovosti do pokladne obce. Poplatky sa platia bez vyrúbenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce.
Správu týchto poplatkov vykonáva Obecný úrad Smolenice.