Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sobášne termíny

Harmonogram sobášnych dní a občianskych obradov Matričného úradu Obce Smolenice v roku 2023

 

schválený na I. verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.11. 2022
 
 

Soboty:

  I. polrok 2023   II. polrok 2023
1. 21. január 2023 10. 8. júl 2023
2. 11. február 2023 11. 27. júl 2023
3. 25. marec 2023 12. 12. august 2023
4. 15. apríl 2023 13. 9. september 2023
5. 29. apríl 2023 14. 23. september 2023
6. 13. máj 2023 15. 14. október 2023
7. 27. máj 2023 16. 11. november 2023
8. 3. jún 2023 17. 9. december 2023
9. 17. jún 2023    

v týždni každý piatok pred navrhnutou sobotou.

Sobášne hodiny: od 12.00 hod. do 18.00 hod.
Sobášna miestnosť: sobášna sieň v KD Smolenice, kancelária OcÚ Smolenice

 


 

Matričné poplatky:

sobáš v mimo určenej sobášnej miestnosti – poplatok – 70,- € – v zmysle zákona o správnych poplatkoch (položka 18, písm. d)

uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom (cudzí občania, z ktorých ani jeden nemá TP v obci) – položka 18, písm. b – poplatok – 20,- €

povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby – položka 18, písm. c – poplatok – 20,- €

uzavretie manželstva medzi občanom SR a cudzincom – položka 18, písm. f – poplatok – 70,- €

 


 

Prenájom miestnosti Červeného salónu na Smolenickom zámku na vykonanie obradu (na základe zmluvy o spolupráci medzi Obcou Smolenice a KC SAV) – v poplatkoch za prenájom je zahrnuté aj povolenie kamery a fotenia vlastným fotografom – 1 hod. vo vyhradených priestoroch zámku, na nádvorí a v lesoparku:

cudzí snúbenci bez trvalého pobytu v obci – poplatok 235 € – mimo termínov poplatok 445 €

snúbenci ak má jeden z nich trvalý pobyt v obci Smolenice37 € – mimo termínov poplatok 59 €

 


 

Prenájom nádvoria Smolenického zámku (spodného alebo vrchného) resp. terasy na vykonanie sobášneho obradu vonku:

cudzí snúbenci bez trvalého pobytu v obci – poplatok 345 €

snúbenci – ak má jeden z nich trvalý pobyt v obci Smolenice – poplatok 70 €

Všetky poplatky aj poplatok za prenájom miestnosti sa platia do pokladne Obce Smolenice – pri predložení dokladov k sobášu, najneskôr 2 týždne pred termínom sobáša resp. vkladom na účet Obce Smolenice

č. účtu: SK 64 0200 0000 0000 0422 4212
BIC: SUBASKBX
banka: VÚB
VS: dátum sobáša

 


 

Obec Smolenice si vyhradzuje právo zmeny alebo presunu sobášnych termínov v prípade konania kultúrnych podujatí organizovaných obcou a akýchkoľvek volieb resp. referenda.

 

Sobášiaci:

Ing. Svetlana Petrovičová – starostka obce

Ing. Magdaléna Hlavatá - zástupkyňa starostky

Bc. Adriana Galbová – poslankyňa

Mgr. Daša Lančaričová - poslankyňa

Rastislav Novák - poslanec

Tibor Lančarič – poslanec

– schválení na I. verejnom zasadnutí nového obecného zastupiteľstva dňa 28.11. 2022, ďalší sobášiaci boli doplnení a schválení na VI. verejnom zasadnutí dňa 27.6.2023.

Matrikár: Mgr. Adriana Fričová
Zástupkyňa: Mgr. Monika Sládeková