Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sobášne termíny

Harmonogram sobášnych dní a občianskych obradov Matričného úradu Obce Smolenice v roku 2024

schválený na IX. verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2023

Soboty:

  I. polrok 2024   II. polrok 2024
1. 27. január 2024 10. 13. júl 2024
2. 17. február 2024 14. 27. júl 2024
3. 16. marec 2024 12. 17. august 2024
4. 6. apríl 2024 13. 31. august 2024
5. 20. apríl 2024 14. 14. september 2024
6. 11. máj 2024 15. 28. september 2024
7. 25. máj 2024 16. 5. október 2024
8. 8. jún 2024 17. 9. november 2024
9. 22. jún 2024 18. 7. december 2024

a v týždni každý piatok pred navrhnutou sobotou.

Sobášne hodiny: od 12.00 hod. do 18.00 hod.
Sobášna miestnosť: sobášna sieň v KD Smolenice, kancelária OcÚ Smolenice

 


Matričné poplatky:

sobáš v mimo určenej sobášnej miestnosti – v zmysle zákona o správnych poplatkoch (položka 18, písm. c) – poplatok 100 € 

uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom (cudzí občania, z ktorých ani jeden nemá TP v obci) – položka 18, písm. a – poplatok 30 €

povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby – položka 18, písm. b – poplatok 30 €

uzavretie manželstva medzi občanom SR a cudzincom – položka 18, písm. d – poplatok 100 €

- uzavretie manželstva medzi cudzincami – položka 18, písm. e – poplatok 280 €

- uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt – položka 18, písm. f – poplatok 280 €

 


Prenájom miestnosti Červeného salónu na Smolenickom zámku na vykonanie obradu (na základe zmluvy o spolupráci medzi Obcou Smolenice a KC SAV) – v poplatkoch za prenájom je zahrnuté aj povolenie kamery a fotenia vlastným fotografom – 1 hod. vo vyhradených priestoroch zámku, na nádvorí a v lesoparku:

cudzí snúbenci bez trvalého pobytu v obci – poplatok 235 € – mimo termínov poplatok 445 €

snúbenci, ak má jeden z nich trvalý pobyt v obci Smolenice37 € – mimo termínov poplatok 59 €

 


Prenájom nádvoria Smolenického zámku (spodného alebo vrchného) resp. terasy na vykonanie sobášneho obradu vonku:

cudzí snúbenci bez trvalého pobytu v obci – poplatok 345 €

snúbenci – ak má jeden z nich trvalý pobyt v obci Smolenice – poplatok 70 €

Všetky poplatky aj poplatok za prenájom miestnosti sa platia do pokladne Obce Smolenice – pri predložení dokladov k sobášu, najneskôr 2 týždne pred termínom sobáša resp. vkladom na účet Obce Smolenice

č. účtu: SK 64 0200 0000 0000 0422 4212
BIC: SUBASKBX
banka: VÚB
VS: dátum sobáša

 


Obec Smolenice si vyhradzuje právo zmeny alebo presunu sobášnych termínov v prípade konania kultúrnych podujatí organizovaných obcou a akýchkoľvek volieb resp. referenda.

Sobášiaci:

Ing. Svetlana Petrovičová – starostka obce
Ing. Magdaléna Hlavatá - zástupkyňa starostky
Bc. Adriana Galbová – poslankyňa
Mgr. Daša Lančaričová - poslankyňa
Rastislav Novák - poslanec
Tibor Lančarič – poslanec

– schválení na I. verejnom zasadnutí nového obecného zastupiteľstva dňa 28.11. 2022 (p. p. Galbová, p. p. Lančarič, p. p. Novák) a na VI. verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27.6.2023 (p. p. Hlavatá, p. p. Lančaričová).

Matrikár: Mgr. Adriana Fričová
Zástupkyňa: Mgr. Monika Sládeková