Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Parkovanie v obci

Zavedenie parkovacej politike v obci Smolenice sa stalo  skutočnosťou. Prvé platené parkovacie miesta sa nachádzajú v okolí Kostola Narodenia Panny Márie. V úvodnej fáze bolo vybudovaných a zriadených 26 parkovacích miest na ulici Zámocká a pri kostole a došlo aj k zmene organizácie dopravy. Parkovania v tejto lokalite na vyznačených miestach je spoplatnené počas celého dňa, teda od 00.00 do 24:00 h. 

Spoplatnené parkovanie upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 96/2023. Termín spustenia je 1. decembra 2023.

 

PLATENÉ PARKOVANIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Úhrada poplatku za dočasné státie bude možná:

a to v dvoch sadzbách:

  • 0,50 EUR za jednu alebo začatú hodinu parkovania
  • alebo vo výške 4,00 EUR jednorazovo na celý časový úsek, t.j. od 0.00 hod. do 24.00 hod.  

Formát SMS správy:

HODINOVÉ PARKOVNÉ (0,50 eur/hod)
SMO H TT123XY 2
(KÓD medzera TYP medzera EČV medzera POČET HODÍN)

CELODENNÉ PARKOVANIE (4,00 eur/deň)
SMO D TT123XY
(KÓD medzera TYP medzera EČV)

Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na platených parkovacích miestach sú oslobodené služobné vozidlá obce Smolenice a vozidlá, ktorým bola udelená výnimka a aj vozidlá s parkovacím preukazom prepravujúce fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ak sú splnené podmienky použitia parkovacieho preukazu podľa osobitného predpisu..

 

PARKOVACIA KARTA PRE REZIDENTOV

Parkovanie v platenej zóne bude možné bezplatne aj pre obyvateľov obce Smolenice s trvalým pobytom v obci a s platnou parkovacou kartou.

Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na platených parkovacích miestach je oslobodené motorové vozidlo, ktorého držiteľ uvedený v technickom preukaze

  • je rezidentom v obci Smolenice,
  • poskytol /pridelil motorové vozidlo do dlhodobého užívania rezidentovi (tzv. firemné motorové vozidlá), respektíve splnomocní na užívanie svojho motorového vozidla rodinného príslušníka - rezidenta (potrebné tlačivo nájdete nižšie)  
  • a zároveň má tento rezident splnenú poplatkovú povinnosť na miestnych daniach (prevádzkovateľ služby vykoná každoročne prehodnotenie splnenia poplatkovej povinnosti rezidenta motorového vozidla vedeného v databáze motorových vozidiel
    oslobodených od úhrady za dočasné parkovanie a to k 30.8. príslušného roka.)

Na jedného rezidenta je možné zapísať do databázy vozidiel oslobodených od úhrady iba jedno motorové vozidlo.

Pre vydanie parkovacej karty je potrebné vyplniť a odovzdať Žiadosť o vydanie parkovacej karty „REZIDENT“  spolu s Osvedčením o evidencii vozidla/vozidiel (fotokópiu predkladá vlastník motorového vozidla), respektíve Dokladom o užívaní – napr. nájomná zmluva/dohoda o užívaní služobného auta a pod. (predkladá iná osoba ako vlastník vozidla) a potvrdiť Súhlas so spracovaním osobných údajov.

O parkovaciu kartu "REZIDENT" je možné požiadať v úradných hodinách na Obecnom úrade v Smoleniciach na SNP 52 alebo vyplnením tlačiva, ktoré nájdete na konci tejto stránky, a jeho zaslaním spolu s požadovanými prílohami na adresu parkovanie@smolenice.com.

Vlastník parkovacej karty je povinný v čase parkovania na platenom parkovacom mieste uložiť ju na viditeľnom mieste vo vozidle .

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

  • 60 sekúnd - ak do tohto času nedostanete potvrdzujúcu SMS, parkovanie nebolo uhradené
  • 10 minút pred vypršaním doby parkovania vás systém upozorní SMS správou
  • Daňový doklad je možné si stiahnuť na stránke www.smslistky.sk/parking alebo cez aplikáciu UPay - Parking

V ďalšej fáze plánujeme rozšíriť počet miest o niekoľko desiatok na Cintorínskej ulici a z časti aj na ulici Pod Molpírom. 


PREVÁDZKOVATEĽ SLUŽBY

Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice
tel: +421 918 800 145
e-mail: parkovanie@smolenice.com

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Splnomocnenie na používanie motorového vozidla Veľkosť: 13.7 kB Formát: docx Dátum: 28.11.2023
Žiadosť o vydanie parkovacej karty rezident SMOLENICE Veľkosť: 18.4 kB Formát: docx Dátum: 6.12.2023